• Product is toegevoegd aan je winkelmandje

Retourneren

Indien u uw bestelling of een deel van uw bestelling wilt retourneren is dit mogelijk. Via mijn account kunt u bij "Mijn bestellingen" per bestelling aangeven welke artikelen u wilt retourneren. 

Indien u nog geen account heeft, maak dan een account aan met het e-mailadres dat u heeft gebruikt voor de bestelling. Uw bestelling zal dan automatisch zichtbaar worden in uw account.

Let op: Indien uw bestelling beschadigd is geleverd kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne zijn de volgende producten uitgesloten van het herroepingsrecht zoals dat is ingegaan op 13 juni 2014:

- Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
- Producten die gebruikt zijn

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Wij verzoeken u om onze retour procedure te volgen. Meld hiervoor uw retour aan in Mijn account. Hierna ontvangt u van ons het RMA nummer en een retourlabel voor de retourzending.

U dient de goederen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als wij de goederen hebben ontvangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Uw retour dient op dezelfde wijze aan ons te worden geretourneerd als dat u deze heeft ontvangen. Wij verzoeken u in de tussentijd zorgvuldig met de producten en de verpakking om te gaan.

Indien uw bestelling beschadigd is geleverd dient u dit binnen 3 dagen na ontvangst aan ons te melden.

RETOURADRES

Makeupshoppen
T.a.v. afdeling retouren
Postbus 126
6600AC WIJCHEN

LET OP: U ontvangt een retourlabel van ons zodra u een retour heeft aangemaakt. Dit label is kosteloos en u hoeft niet te betalen voor verzendkosten.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien u slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Producten waarvan de verzegeling is verbroken of producten die gebruikt zijn, zijn zoals hierboven reeds aangegeven, uitgesloten van het herroepingsrecht zoals dat is ingegaan op 13 juni 2014.

Indien het product wordt geretourneerd en het voldoet niet aan de retour voorwaarden (bijvoorbeeld omdat de verzegeling is verbroken of het product gebruikt is) zal het product niet retour worden genomen. Het product zal aan u worden geretourneerd na betaling door u van de alsdan te maken extra administratie- en verzendkosten ad € 3,95 (brievenbuspost) of € 6,95 (pakketpost).

GARANTIES

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.